Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes


Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Emden

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Organisation

  nederlands    

Organisatiediagram WSA Emden

 
Sectie 1
(afdeling)
SBL 1
Sectie 2
(afdeling)
SBL 2
Sectie
(afdeling)
SBL 3
Interne dienst(zorg), Organisatie; personeelsaangelegen- heden; educatie., training; electronische datenproces; veiligheid op het werk; budget, kasgeld, accounts; pers Instandhouding van de vaarwegen, rivier techniek en instandhouding van maritieme constructies; Technische aanleidingen en planning; baggeren en peilen; in het speciaal especially voor de transfer van heel grote rondvaartschepen, die bij de Meyer werf in Papenburg Hydrologie en zeetechnologie gebouwd worden; Instandhouding van schepen voertuigeb´n en technische apparatuur Planning en uitvoeren van hoofdinvesteringen voor de vaarwegen in de monding van de Ems d.m.v. een liessysteem op het eiland Borkum Minimalisatie van de hoeveelheden van baggeringenin de rivier Emd (waaronder de Emder vaarweg) d.m.v. een liessysteem en een "training wall systeem" Surveillance en controle van de vaarwegens; Nautische en  scheepvaartsaangelegen- heden; Veiligheid en makkelijk vloeiende scheepvaartsverkeer, Maritieme wetten, voedselvoorraad en reglementen, Scheepvaartspolitie, Uitvallers op zee, aangelegenheden van het loodswezen, Olie en andere schadelijke stoffen, (achteruitgang van pollutie, Notices to Mariners;) Hulp bij navigatie; instandhouding van vuurtorens, contracten met derden, land inspecties.


Externe afdeling

Buitendistrict
(Aussenbezirk)
Constructie
(& boei) bouwhof (Bauhof)
Scheepvaart
dienstverlenend centrum
VTS-C
Speciaal werkplaats,
technische afdeling
(FG Nachrichten-technik)
Instandhouding, reparaties en beheer van gebouwen en installaties die bij de administratie horen - bijv. Vuurtorens, radar stations, golfbrekers, straten, "stekkies" - Basis stations in Leer en op het eiland Borkum Instandhouding van voertuigen en toestellen, herstelwerk en voorziening van vloeiend hulp voor navigatie; staal-constructie; werkplaatsen voor: electrotechnologie, zee-lantarens, Zee-meetapparatuur, smederij, slotenmakerij; meubelmakerij. Uitvoering van alle operationele functies van een VTS-centrum: volgens  IMO richtlijnen; Radar surveillance, veiligheid van assistentie tot navigatie; collectie van daten  en evaluatie, Verkeersinformatieservice; scheepvaartspolitie, Verkeersbeheer met respect voor officiele opdrachten en vergunningen; aangelegenheden van het loodswezen Technische instandhouding en operatie van: elektronische machines, hulp voor navigatie, radarinstallatie aan land, radio locaties en draadloos communicatieapparatuur; Daten en informatiesystemen

Vessels Operational Centre (Schiffseinsatzzentrale)
Planning and coördinatie
van acties van schepen, in bezit van de
administratie waaronder "crewing"
WSA - schepen
Scheepsverkeer service centrum Technische installaties:
VS "Paapsand" Verbetering van veiligheid en efficiency van verkeer op zeeen de bescherming van het milieu, radarbewaking, assistentieservice voor informatie en navigatie, verkeersorganisatieservice, loodswezen aan land, scheepvaartspolitie maatregelen  voor de support van geallieerde services, locaal coördinatie centrum voor het geval dat er uitvallen op zee, of andere gebeurtenissen zijn Technische installaties: RF, radar, communicatie, VTS / werkplaats. Coördinatie centrum voor WSA-schepen (SEZ)
VS "Norderney"
TL "Norden"
TL "Gustav Meyer"
MS "Friesland"
MS "Weekeborg"
MS "Lütje Hörn"
MS "Lütje Oog"
MB "Leer"
SG "Leerort"